::.موسسه توانبخشی ولیعصر.::
مهلت ثبت نام در سامانه پی کی یو تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۷ اسفندماه تمدید شد. جهت مشاهده فیلم راهنمای مراحل ثبت نام به بخش فیلمهای آموزش در انتهای صفحه اول سایت مراجعه نمایید... چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٤٠٢
روند آموزش و ارزیابی

ارزیابی اولیه :

بررسی و ارزشیابی سطح رشدی فرد مددجو از نظر رشد هوشی، حركتی، اجتماعی، شناختی و توجه به توانایی‌ها و محدودیت‌ها توسط سنجش رسمی با استفاده از تست‌ها و سایر چك لیست‌های استاندارد و سنجش غیررسمی با استفاده از مصاحبه با مربیان آموزشی و والدین و مشاهدة مددجویان.
در سطح سنجش رسمی
- برای ارزیابی توان هوشی از آزمونهای ریون ، گودیناف ، وبندر گشتالت استفاده می‌شود
- برای ارزیابی رشد اجتماعی از آزمون واینلند و مقیاس رفتار سازشی AAMR استفاده می‌شود
در سطح سنجش غیر رسمی
- چك لیست رشد شناختی، تهیه شده در مؤسسه كه میزان اطلاعات مدد جو را در موضوعاتی مانند میوه ها/ رنگها / حیوانات / مشاغل / اشكال هندسی / اعضاء بدن / و 11 مفهوم اساسی و اولیه می‌سنجد
- چك لیست مربوط به پیش نیازهای چهار حرفه فعلی موجود در مؤسسه شامل ساخت پالت چوبی- پاك كردن و بسته بندی حبوبات- ساخت تایل ترکیبی از قطعات سنگ – ساخت پاكت
- چك لیست ارزیابی مهارتهای حركتی
- چك لیست ارزیابی ظرفیت فیزیكی

انتخاب حرفه مناسب با توجه به اطلاعات بدست آمده از توان مددجویان و سطوح رشدی ارزیابی شده، نیازهای بازار، منابع مالی و شیوه‌های انتخاب حرفه. مجموع اطلاعات بدست آمده در طی یك جلسه با حضور كارشناس مسئول و سایر اعضا گروه توانبخشی حرفه ای تحلیل می‌شود و در مورد پذیرش مدد جویان به صورت مشروط و نیز جای‌گزینی مدد جویان پذیرفته شده در حرفه های موجود تصمیم گیری می‌شود.

آموزش عملی با استفاده از تکنیکهای ایجاد رفتار

شروع آموزش عملی با استفاده از تكنیكهای ایجاد رفتار
- روش‌های پیشنهادی عبارتند از زنجیره‌سازی معكوس یا مستقیم و مدلسازی توسط مربی و تمرین بینایی.
روندكار به این صورت است كه مددجو به صورت شفاهی با كار روبرو می‌شود و راهنمایی‌هایی به منظور ایجاد كار صورت می‌گیرد و در این صورت حداقل واكنش صحیح وی بلافاصله تشویق می‌شود.
اگر واكنش مددجو صحیح نباشد راهنمایی مربی تكرار می‌شود و الگویی صحیح از پاسخ به وی ارائه می‌شود.
  اگر مددجو بازهم پاسخ صحیح ندهد ضمن تكرار دستور با گرفتن دست وی شیوه صحیح انجام كار را به طور عملی و با كمك خود وی نشان می‌دهیم.پیش‌بینی میزان تولید با توجه به گزارش‌های ثبت شده قبلی و تعیین حجم تولیدات به منظور پاسخ‌گویی به سفارشهای تولید. این میزان بطور آزمایشی برای تولید سبد ساده 75-70 سبد در طول هفته در نظر گرفته شد در مورد سایر حرفه ها نیز پیش بینی های مشابه انجام گردید.

بررسی هماهنگ و مداوم عملكرد مددجو و برنامة تولید و نظارت بر پرسنل مركز (كارگاه) تا پایان دوره.
 
ین نظارت شایستگی و توانایی مددجویان و ارزشیابی عملكرد آنان را در برمی‌گیرد و نتیجة آن مشخص می‌كند كه تغییرات دیگری در برنامة آموزشی و تولیدی مورد نیاز است یا خیر

صفحه اصلی|اهداف موسسه|مراکز وابسته |English

بازديدکنندگان اين صفحه: 7605 | بازديدکنندگان امروز: 112 | کل بازديدکنندگان: 5612410 | بازديدکنندگان آنلاین: 1
Copyright © 2007 VRF Inst. All rights reserved.