::.موسسه توانبخشی ولیعصر.::
ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام رضا علیه السلام مبارک باد.. چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
انواع ارتز
 
انواع مختلف ارتز
 

نام کالا: کفی (Sole)

کاربرد: رایج ترین ارتزهای پا کفی ها هستند که در درون کفش و در سطح زیرین پا گذاشته می شوند یک کفی از پاشنه پا تا نوک پنجه امتداد دارد و باعث افزایش جذب نیروی عکس العمل گردیده وبه عنوان یک ضربه گیر استفاده می شود . که بر اساس نوع درگیری پا به صورت کفی داخلی و کفی خارجی تجویز می گردد.
موارد استفاده:
1- تکمیل سطح اتکای پای بیمار
2-کاهش درد
3- تصحیح  بد شکلی
4– جبران کوتاهی تا حداکثر 3 سانتیمتر
5- خار پاشنه
6- حمایت از قوس طولی داخلی پا
کفی ها از مواد مختلفی مانند پلاستیک ، چـوب پنبه ، چـرم ساخته می شـوند   که به صورت نرم، سخت و نیمه سخت وجـود دارند و به دو دسته تقسیم بنـدی   می شوند .

 

  

 

 

نام کالا: کلار(Collar)
کاربرد:
یک ارتز گردنی است که اطراف گردن قرار می گیرد ومعمولاً قطر و ارتفاع آن قابل تنظیم بوده  وبه صورت نرم، سفت، فیلادلفیا وجود دارد که بسته به نیاز مددجو با نظر متخصص برای وی تجویز می گردد
موارد استفاده:
1) حمایت از سر بیمار
2) محدود کردن حرکت در قسمت های دردناک
3) وضعیت دهی مناسب به گردن
4) نقش تذکر ویاد آوری
5) برداشتن فشار از ناحیه گردن
 

 

 

نام کالا: کفش طبی (Medical Shoes)
کاربرد
:کفش وسیله ای مناسب و راحت جهت راه رفتن است که در طرحها، رنگها، شکلها و مواد مختلف ساخته می شود وظیفة آن حفاظت از پا در مقابل سرما، گرما، رطوبت، سائیدگی، بریدگی و همچنین حفاظت از انگشتان در برخورد با سطح زمین است.
موارد استفاده:
1- انتقال صحیح وزن از پا به سطح زمین
2- جلوگیری و تصحیح بدشکلی های مادرزادی یا اکتسابی
3- در کودکانی که صافی کف پا دارند معمولاً بعد از 16 ماهگی
4- کودکانی که پاهای کوچکتر از حد معمول دارند
5- افرادی با پای دیابتی و یا سوختگی  شدید
6- در موارد قطع پا (آمپوته) جهت جایگزینی اندام

 

 

 

نام کالا: اسپلینت دست (Cockup Splint)
کاربرد
: رایج ترین اسپلینت دست هستند که باعث ثابت کردن مچ دست در زاویه ای مناسب و عملکرد آزادانه شست و انگشتان می شوند.
این وسیله عمدتاً از مواد ترمو پلاستیک یا چرم ساخته می شود
موارد استفاده:
1- در افتادگی مچ دست بخاطر قطع عصب یا شلی بیش از حد
2- جهت جلوگیری از بد شکلی مفاصل مچ دست و انگشتان
3-  تصحیح  بد شکلی های مفاصل مچ دست
4–  در سوختگی های شدید دست
5-  جلوگیری از کوتاهی عضلات سالم در کودکان فلج مغزی
6- جلوگیری از کشیدگی عضلات فلج در کودکان فلج مغزی

 

   

نام کالا: حمایت کننده ستون فقرات (Back support)
کاربرد
: ارتزی است که جهت حمایت از ستون فقرات حین قرار گرفتن کودک در روروک مورد استفاده قرارمی گیرد وباعث می شود کودک براحتی بتواند با آن قدم بردارد
موارد استفاده:
1- حفظ راستای صحیح ستون فقرات در حالت نشسته خصوصاًدر روروک
2- تصحیح  بد شکلی  های ستون فقرات
3–جلوگیری از بد شکلی  های ستون فقرات
4- کمک به استفاده از پا ها جهت قدم بر داشتن
5- در صورت نیاز دارای یک بار اضافی است  که باعث وضعیت دهی مناسب سر خصوصاًدر روروک می گردد

 

   

 نام کالا: بریس بلند پا (long leg splint) یاKnee Ankle Foot Orthotics (KAFO)
کاربرد
: وسیله ای است که باعث بهبود عملکرد حرکتی  و حمایت از اندام آسیب دیده و کمک به عضلات ضعیف و فلج و اصلاح وضع ظاهری  مددجو می گردد و وی را قادر
 می سازد که از قسمتهای ضایعه دیده  بدن خود بهترین استفاده را ببرد.
موارد استفاده:
1) جلوگیری از ایجاد بد شکلی در زانو و مچ پا
2) تقویت عضلات ضعیف ران و ساق پا در افرادی که در اثر شلی عضلات قادر به ایستادن و تحمل وزن نیستند.
3) جلوگیری از درد در مفصل زانو در مواقعی که نیاز به بی حرکتی است
4) ایجاد کشش(Stretch) برای تصحیح بد شکلی های زانو و مچ پا

 

 

نام کالا: بریس کوتاه پا(Short leg splint) یا Ankle Foot Orthotics (AFO)
کاربرد
: وسیله ای است که باعث بهبود عملکرد حرکتی  و حمایت از اندام آسیب دیده و کمک به عضلات ضعیف و فلج و اصلاح وضع ظاهری  مددجو می گردد و وی را قادر می سازد که از قسمتهای ضایعه دیده  بدن خود بهترین استفاده را ببرد.
موارد استفاده:
1) ایجاد کشش(Stretch) برای تصحیح بد شکلی
2) ایجاد بی حرکتی و یا حمایت موقت از یک اندام
3) جلوگیری از ایجاد بد شکلی
4) تقویت عضلات ضعیف و جلوگیر ی از ایجاد عدم تعادل عضلانی
5) جلوگیری از در رفتگی های مکرر مچ پا به خاطر بی ثباتی

 

 

 
 

نام کالا: پد بین انگشتی (Hallux Valgus Pad)

کاربرد: حمایت کننده های نرم و قابل انعطافی هستند که بین شست و انگشت دوم قرار می گیرند وشست را از انگشت دوم دور می کند  و باعث کاهش فشار  زیر منطقه برجسته شست کمک می کنند.  
موارد استفاده:
1) جلو گیری از بدشکلی درانگشت شست
2) در افرادی که درد در انگشت شست دارند
3) در افرادی که ترک خوردگی در شست پا دارند
کاربرد: حمایت کننده های نرم و قابل انعطافی هستند که بین شست و انگشت دوم قرار می گیرند وشست را از انگشت دوم دور می کند  و باعث کاهش فشار  زیر منطقه برجسته شست کمک می کنند.
 

 

 

 

 

 


   

 نام کالا: Twister یا چرخاننده ران

 

کاربرد:زمانی که زاویه بین سر و گردن  ران و محور زانو بیشتر یا کمتر از حد طببعی باشد یعنی چرخش داخلی یا خارجی در مفصل ران وجود داشته باشد.
در راه رفتن قیچی وار، سفتی یکطرفه عضلات بدن، چرخش پا به سمت داخل و خارج و چرخش ساق پا مورد استفاده قرار می گیرد.

 

موارد استفاده :
1- چرخش اندام در جهت عکس ناهنجاری
2- راه رفتن قیچی وار در کودکان فلج مغزی
3- چرخش ساق پا به سمت داخل یا خارج
4- چرخش پا به سمت داخل یا خارج
5- سفتی عضلات یکطرفه بدن
6- ظاهر اندام و راه رفتن شخص را طبیعی تر نشان می دهد.

 
   
   

نام کالا: زانو بند  (Knee cage back slap)

 

کاربرد:
 در ناپایداری طرفی مفصل زانو، عقب زدگی مفصل زانو، ضعف عضلات خم کننده زانو و ضعف عضلات راست کننده زانو مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد استفاده :
 1- تصحیح انحرافات زانو به سمت جلو، عقب و طرفین
2- کمک به درمانگر جهت انجام تمرینات در حالت ایستاده و انجام تمرینات مقاومتی
3- ایجاد ثبات و کنترل تعادل در مفصل زانو
4- جلوگیری از بدشکلی های مفصل زانو

 

 

 

 

نام کالا: Pavlik Harness  

کاربرد:
1- در رفتگی مادرزادی مفصل ران ( DDH&CDH)
2- بیماری پرتس « leg Perthesis».

موارد استفاده :
1- جلوگیری از دررفتگی های مکرر مفصل ران و حفظ ثبات داخلی مفصل
2- کاهش فشار در ناحیه مفصل ران
3- سر استخوان  ران را درون حفره استابولوم لگن در زاویه مناسب نگه می دارد.
4- چرخش داخلی مناسب برای استخوان ران در داخل حفره استابولوم بوجود می آورد.

 

 

 

نام کالا:  Ground reaction AFO(GRAFO)

کاربرد:
این وسیله مچ را در وضعیت ثابت (تا حدی که برای فرد قابل تحمل باشد) نگه
می دارد بنحوی که از افتادگی و انحراف آن به داخل و خارج جلوگیری می کند. و در بیماران فلج مغزی و اسپاستیک (آتتوئید)، هیپوتونی، آتروپاتی شارکوت و بی ثباتی پاسچرال کاربرد دارد.

موارد استفاده :
1) برای افرادی که نیاز به بی حرکتی مچ پا دارند.
2) ایجاد ثبات داخلی و خارجی پا
3) برای افرادی که افتادگی مچ پا دارند
4) جلوگیری از عقب زدگی زانو
5) جلوگیری از خم شدن بیش از حد زانو

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی|اهداف موسسه|مراکز وابسته |English

بازديدکنندگان اين صفحه: 9737 | بازديدکنندگان امروز: 169 | کل بازديدکنندگان: 3258230 | بازديدکنندگان آنلاین: 3
Copyright © 2007 VRF Inst. All rights reserved.