::.موسسه توانبخشی ولیعصر.::
ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام رضا علیه السلام مبارک باد.. سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
كالسكه

حمل و جابجایی صحیح کودك نه تنها باعث احساس امنیت و آرامش ،شادابی و افزایش رشد مهارت هاي درکی و شناختی و تعاملات کودك می گردد، بلکه باعث کاهش فشار هاي جسمی ( کمردرد، دست درد و.....) و امکان حضور هر چه بیشتر خانواده در محیط هاي اجتماعی وتفریحی را فراهم می آورد.موسسه توانبخشی ولیعصر (عج) در تلاش جهت کمک به خانواده هاجهت پیدا کردن وسیله اي مناسب جهت جابجایی و حمل و نقل کودکان با مشکلات حرکتی در بازار هاي داخلی موفق به پیدا کردن نمونه اي که استانداردهاي لازم جهت این کودکان را داشته باشد نشد.لذا پس از تحقیقات،و پیگیري هاي متعدد و گسترده کالسکه هایی مخصوص کودکان با مشکلات حرکتی را که مطابق با استاندارد هاي روز دنیاست خریداري و به صورت اهداء در اختیار ودکان با مشکلاتحرکتی قرار می دهد.کالسکه وسیله اي براي کودکانی با ناتوانی ثابت یا پیشرونده مانندبیماران فلج مغزي، ضربه مغزي، ضایعه نخاعی و دیستروفی عضلانی است. همچنین بیمارانی با مشکلات ارتوپدیکی (شکستگی ها و...)ممکن است بصورت موقت جهت حرکت به آن نیاز پیدا کنند.یک کالسکه خوب باعث تسهیل حرکت و جابجائی، بهبود عملکرد وایجاد راستاي صحیح و خوب براي فرد می گردد.

ویژگیهاي کالسکه"

 •   براي کودکانی که دچار محدودیت حرکتی هستند طراحی شده است. که به آسانی قابل حمل و جابجایی توسط والدین است.
 • به راحتی تا می شود و در ماشین و یا گوشه اتاق قرار می گیرد و فضاي بسیار کمی را اشغال می کند.
 • داراي یک چارچوب آلومینیومی سبک و چرخهاي سبک و مقاوم است، که چرخ هاي جلو قابلیت چرخش360 داشته که قابلیت مانور این وسیله را در سطوح مختلف افزایش می دهند.
 • این وسیله داراي ترمز، جاپایی و کمر بند 5 نقطه فشار است که باعث حمایت کامل کودك می گردند.
 • جاپایی ها و دسته ها قابل تنظیم، محکم و مطمئن هستند که به راحتی جدا شده و در مواقع خاص میتوان از آنها استفاده کرد.
 • ترمز ها بر روي چرخ هاي عقب و در دسترس مراقب قرار دارند.
 • وزن این کالسکه حدوداً 7 کیلو گرم می باشد. وزن كم اين كاسكه تقریباً قابلیت حمل و جابجایی آن را آسان کرده است.
 • نشیمن آن بسیار نرم و راحت و قابل شستشو است.


هدف اصلی تجویز کالسکه در کودکان:
1-جلوگیري از بدشکلی: با ایجاد راستاي صحیح عضلانی اسکلتی و ایجاد تقارن در بدن از بروز قوسهاي کمري نابجا و بد شکلی ها و کوتاهی ها ها جلوگیري بعمل می آورد.
2- تعدیل کردن تون عضلانی با ایجاد راستاي بدنی مناسب، تحمل وزن دو طرفه استفاده از وسائل تطبیقی باعث می شود طبیعی سازي تون عضلانی به حداکثر برسد.
3- مدیریت فشار:راستاي نامناسب و یک سطح نامناسب جهت نشستن باعث ایجاد زخم فشاري می گردد.تشک مناسب علاوه بر راحتی و آسایش کودك، به حفظ راستاي تنه و لگن و ایجاد یک سطحی که حداقل فشار،گرما، رطوبت و لغزش را موجب شود کمک می کند و مانع از
ایجاد و یا پیشرفت زخم بستر می گردد.
4-آزادي عملکردثبات تنه و لگن جهت عملکرد هر چه بیشتر و بهتر اندام فوقانی براي مشارکت در فعالیت هاي عملکردي شامل
حرکت کالسکه و مهارتهاي روزمره زندگی ضروري است.

5-حداکثر تحمل نشستن:تحمل نشستن روي کالسکه باعث حمایت، راحتی و تحمل وزن متقارن براي فرد می گردد.
6- عملکرد تنفسی مطلوب:حمایت کودك در یک وضعیت صاف و قائم و مطلوب می تواند باعث کاهش فشار دیافراگم و افزایش حجم تنفسی
گردد


احتیاطات کالسکه:

 • در کودکانی که دچار سفتی در اندام تحتانی هستند از کفش یا اسپیلنت استفاده نمائید و پاهارا به صورت صحیح روي جاپایی قرار دهید و پاهارا از هم باز نگهدارید.
 • وقتی کالسکه را پارك می کنید حتماً از ترمز ها براي قفل کردن آن استفاده می کنید( خصوصاً درسربالایی ها و سراشیبی ها ).
 • بستن کمربند ضمن حفظ ایمنی کودك باعث افزایش ثبات تنه و استفاده هر چه بیشتر کودك ازسر و گردن و دست ها می شود.
 • نحوه صحیح گذاشت و برداشت کودك از کالسکه یاد گرفته و به « کتابچه آموزشی حمل و نقل » را ازصورت عملی اجرا کنید.
 • قرار گرفتن صحیح کودك در کالسکه به جهت حفظ کنترل سر، راستاي صحیح سر و گردن وعدم انحراف جانبی تنه و حفظ زوایاي زانو و مچ پاضروري است و در صورت نیاز می توانید باکارشناسان موسسه مشاوره کنید.
 • در اکثر جابجائی ها (از کالسکه به تخت و ...) بایستی که جاپائیها تا حد امکان جدا شوند.
 • حین انتقال کالسکه بایستی مراقب باشیم که دست مددجو بین جا دستی ها گیر نکند.
 • وقتی کالسکه روي یک رمپ به سمت بالا حرکت می کند. فرد حمایت کننده کالسکه، بایستی بصورت آرام ودر حالت طبیعی کالسکه را به سمت جلو حرکت دهد ومددجو بایستی تا حدي خود را به سمت جلو هل دهدخصوصا وقتی کالسکه به طرف بالاي شیب حرکت می
  کند.
 • وقتی که مددجو از رمپ یا سراشیبی با کالسکه پائین می آید. مراقب بایستی کالسکه را به سمت عقب ومددجو بایستی تا حدي خود را به سمت عقب هل دهدتا به تعادل هر چه بیشتر آن کمک کند.
 • مراقب بایستی حین هل دادن کالسکه به سمت پائین بسیار آرام و در جهت رفتن به جلو آن را هدایت کند و تاحدودي زانوي خودش را خم کند و ستون فقرات (کمر)خود را صاف نماید.

صفحه اصلی|اهداف موسسه|مراکز وابسته |English

بازديدکنندگان اين صفحه: 1302 | بازديدکنندگان امروز: 524 | کل بازديدکنندگان: 3249281 | بازديدکنندگان آنلاین: 2
Copyright © 2007 VRF Inst. All rights reserved.