::.موسسه توانبخشی ولیعصر.::
با نظر به استقبال خانواده های کودکان تحت پوشش از دوره های آموزش آنلاین موسسه،بدینوسیله، مؤسسه توانبخشی ولیعصر(عج) آمادگی خود جهت ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به کودکان کمتر از 15 سال در سراسر کشور به صورت آنلاین را اعلام می دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره ۰۹۳۸۵۶۶۸۵۹۸ در واتس آپ پیام ارسال نمایید. دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠
روند آموزش و ارزیابی

ارزیابی اولیه :

بررسی و ارزشیابی سطح رشدی فرد مددجو از نظر رشد هوشی، حركتی، اجتماعی، شناختی و توجه به توانایی‌ها و محدودیت‌ها توسط سنجش رسمی با استفاده از تست‌ها و سایر چك لیست‌های استاندارد و سنجش غیررسمی با استفاده از مصاحبه با مربیان آموزشی و والدین و مشاهدة مددجویان.
در سطح سنجش رسمی
- برای ارزیابی توان هوشی از آزمونهای ریون ، گودیناف ، وبندر گشتالت استفاده می‌شود
- برای ارزیابی رشد اجتماعی از آزمون واینلند و مقیاس رفتار سازشی AAMR استفاده می‌شود
در سطح سنجش غیر رسمی
- چك لیست رشد شناختی، تهیه شده در مؤسسه كه میزان اطلاعات مدد جو را در موضوعاتی مانند میوه ها/ رنگها / حیوانات / مشاغل / اشكال هندسی / اعضاء بدن / و 11 مفهوم اساسی و اولیه می‌سنجد
- چك لیست مربوط به پیش نیازهای چهار حرفه فعلی موجود در مؤسسه شامل ساخت پالت چوبی- پاك كردن و بسته بندی حبوبات- ساخت تایل ترکیبی از قطعات سنگ – ساخت پاكت
- چك لیست ارزیابی مهارتهای حركتی
- چك لیست ارزیابی ظرفیت فیزیكی

انتخاب حرفه مناسب با توجه به اطلاعات بدست آمده از توان مددجویان و سطوح رشدی ارزیابی شده، نیازهای بازار، منابع مالی و شیوه‌های انتخاب حرفه. مجموع اطلاعات بدست آمده در طی یك جلسه با حضور كارشناس مسئول و سایر اعضا گروه توانبخشی حرفه ای تحلیل می‌شود و در مورد پذیرش مدد جویان به صورت مشروط و نیز جای‌گزینی مدد جویان پذیرفته شده در حرفه های موجود تصمیم گیری می‌شود.

آموزش عملی با استفاده از تکنیکهای ایجاد رفتار

شروع آموزش عملی با استفاده از تكنیكهای ایجاد رفتار
- روش‌های پیشنهادی عبارتند از زنجیره‌سازی معكوس یا مستقیم و مدلسازی توسط مربی و تمرین بینایی.
روندكار به این صورت است كه مددجو به صورت شفاهی با كار روبرو می‌شود و راهنمایی‌هایی به منظور ایجاد كار صورت می‌گیرد و در این صورت حداقل واكنش صحیح وی بلافاصله تشویق می‌شود.
اگر واكنش مددجو صحیح نباشد راهنمایی مربی تكرار می‌شود و الگویی صحیح از پاسخ به وی ارائه می‌شود.
  اگر مددجو بازهم پاسخ صحیح ندهد ضمن تكرار دستور با گرفتن دست وی شیوه صحیح انجام كار را به طور عملی و با كمك خود وی نشان می‌دهیم.پیش‌بینی میزان تولید با توجه به گزارش‌های ثبت شده قبلی و تعیین حجم تولیدات به منظور پاسخ‌گویی به سفارشهای تولید. این میزان بطور آزمایشی برای تولید سبد ساده 75-70 سبد در طول هفته در نظر گرفته شد در مورد سایر حرفه ها نیز پیش بینی های مشابه انجام گردید.

بررسی هماهنگ و مداوم عملكرد مددجو و برنامة تولید و نظارت بر پرسنل مركز (كارگاه) تا پایان دوره.
 
ین نظارت شایستگی و توانایی مددجویان و ارزشیابی عملكرد آنان را در برمی‌گیرد و نتیجة آن مشخص می‌كند كه تغییرات دیگری در برنامة آموزشی و تولیدی مورد نیاز است یا خیر

صفحه اصلی|اهداف موسسه|مراکز وابسته |English

بازديدکنندگان اين صفحه: 6334 | بازديدکنندگان امروز: 2469 | کل بازديدکنندگان: 4616955 | بازديدکنندگان آنلاین: 2
Copyright © 2007 VRF Inst. All rights reserved.